به آواتاک

مرکز زبان های خارجی اداره آموزشهای آزاد و مجازی دانشگاه صنعتی ارومیه، خوش آمدید

آخرین اخبار

آخرین اخبار و اطلاعیه های موسسه

25
اسفند

نتایج آزمون کتبی جذب مدرس جدید

25
دی

تبریک جدید

انتخاب مرکز زبانهای خارجی آواتاک را بعنوان تنها مرکز برگزاری آزمون GRE در شمالغرب کشور را به عموم زب...

25
دی

نمره مهارت Speaking در دوره های جدید جدید

به اطلاع زبان آموزان در کلاسها با کتابهای World English می رساند که نمره مهارت Speaking در سه سطح...


دوره ها

دوره های درسی آموزشگاه زبانهای خارجی آوا تاک

زبان ها

زبان های تدریسی آموزشگاه زبانهای خارجی آوا تاک

بالای صفحه