یادگیری بدون محدودیت
دوره های آنلاین ما را بررسی کنید

سپس از شما خواهیم خواست که سطح فعلی انگلیسی خود را به ما بگویید یا از شما دعوت می کنیم آزمون سریع 20 دقیقه ای را برای ما بگذرانید تا ما اطمینان حاصل کنیم که شما شروع به یادگیری زبان انگلیسی می کنید.

#iguru_button_669d8083a4d30 .wgl_button_link { color: transparent; }#iguru_button_669d8083a4d30 .wgl_button_link:hover { color: transparent; }#iguru_button_669d8083a4d30 .wgl_button_link { border-color: transparent; background-color: transparent; }#iguru_button_669d8083a4d30 .wgl_button_link:hover { border-color: transparent; background-color: transparent; }#iguru_button_669d8083a780a .wgl_button_link { color: rgba(3,3,3,1); }#iguru_button_669d8083a780a .wgl_button_link:hover { color: rgba(255,255,255,1); }#iguru_button_669d8083a780a .wgl_button_link { border-color: transparent; background-color: rgba(168,169,173,1); }#iguru_button_669d8083a780a .wgl_button_link:hover { border-color: rgba(253,185,0,1); background-color: rgba(253,185,0,1); }#iguru_button_669d8083a9c7f .wgl_button_link { color: rgba(7,7,7,1); }#iguru_button_669d8083a9c7f .wgl_button_link:hover { color: rgba(255,255,255,1); }#iguru_button_669d8083a9c7f .wgl_button_link { border-color: transparent; background-color: rgba(168,169,173,1); }#iguru_button_669d8083a9c7f .wgl_button_link:hover { border-color: rgba(240,17,17,1); background-color: rgba(240,17,17,1); }#courses_module_669d8083c0189 .lp_course .course-title { font-size: 24px; line-height: 38px; }#iguru_soc_icon_wrap_669d8083c8c84 a{ color: #ffffff; }#iguru_soc_icon_wrap_669d8083c8c84 a:hover{ color: #1e1919; }