۱. نمره آزمون‌های میان ترم و پایان ترم از چند است؟

تمامی نمرات از 100 می باشند.

برای کودکان:

برای سطوح شفاهی: میانترم 10 و فاینال 30

نمره کل 100 و قبولی 70

برای باقی سطوح میانترم 10 فاینال 20

نمره کل 100قبولی 70

۲. نمره قبولی چند می‌باشد؟

در هر دپارتمان نمرات قبولی با توجه به سطح مربوطه متفاوت است.

۳. اگر نتوانم در آزمون فاینال شرکت کنم ترم را باید تکرار کنم؟

با هماهنگی با واحد آموزش قبل از شروع ترم بعدی می توانید برای شرکت در آزمون متاخرین هماهنگ شوید.

۴. به نمره‌ی پایان ترمم اعتراض دارم. چه اقدامی باید انجام دهم؟

با سوپروایزر مربوطه صحبت نمایید.

#iguru_button_669c6d246e841 .wgl_button_link { color: transparent; }#iguru_button_669c6d246e841 .wgl_button_link:hover { color: transparent; }#iguru_button_669c6d246e841 .wgl_button_link { border-color: transparent; background-color: transparent; }#iguru_button_669c6d246e841 .wgl_button_link:hover { border-color: transparent; background-color: transparent; }#iguru_button_669c6d24732ad .wgl_button_link { color: rgba(3,3,3,1); }#iguru_button_669c6d24732ad .wgl_button_link:hover { color: rgba(255,255,255,1); }#iguru_button_669c6d24732ad .wgl_button_link { border-color: transparent; background-color: rgba(168,169,173,1); }#iguru_button_669c6d24732ad .wgl_button_link:hover { border-color: rgba(253,185,0,1); background-color: rgba(253,185,0,1); }#iguru_button_669c6d2476fd5 .wgl_button_link { color: rgba(7,7,7,1); }#iguru_button_669c6d2476fd5 .wgl_button_link:hover { color: rgba(255,255,255,1); }#iguru_button_669c6d2476fd5 .wgl_button_link { border-color: transparent; background-color: rgba(168,169,173,1); }#iguru_button_669c6d2476fd5 .wgl_button_link:hover { border-color: rgba(240,17,17,1); background-color: rgba(240,17,17,1); }#iguru_soc_icon_wrap_669c6d2495933 a{ color: #ffffff; }#iguru_soc_icon_wrap_669c6d2495933 a:hover{ color: #1e1919; }