مرکز پشتیبانی
موضوع پرسش شما چیست؟

تیم پشتیبانی و فنی موسسه زبان های خارجی آواتاک در طی این چند سال با سوالات مختلفی از سمت شما متقاضیان عزیز روبرو شده است که در زیر سعی کرده ایم مجموعه ای از سوالات متداول که مکررا از ما پرسیده شده است را مطرح و در خدمت شما بزرگواران پاسخ دهیم. این مجموعه به صورتی باشد که وقت زیادی را از شما نگیرد در صورتی که سوالات شما در این بخش نبود کافیست که با شماره های پشتیبانی تماس حاصل نمایید.

#iguru_button_669d94695e671 .wgl_button_link { color: transparent; }#iguru_button_669d94695e671 .wgl_button_link:hover { color: transparent; }#iguru_button_669d94695e671 .wgl_button_link { border-color: transparent; background-color: transparent; }#iguru_button_669d94695e671 .wgl_button_link:hover { border-color: transparent; background-color: transparent; }#iguru_button_669d9469630b2 .wgl_button_link { color: rgba(3,3,3,1); }#iguru_button_669d9469630b2 .wgl_button_link:hover { color: rgba(255,255,255,1); }#iguru_button_669d9469630b2 .wgl_button_link { border-color: transparent; background-color: rgba(168,169,173,1); }#iguru_button_669d9469630b2 .wgl_button_link:hover { border-color: rgba(253,185,0,1); background-color: rgba(253,185,0,1); }#iguru_button_669d946966de3 .wgl_button_link { color: rgba(7,7,7,1); }#iguru_button_669d946966de3 .wgl_button_link:hover { color: rgba(255,255,255,1); }#iguru_button_669d946966de3 .wgl_button_link { border-color: transparent; background-color: rgba(168,169,173,1); }#iguru_button_669d946966de3 .wgl_button_link:hover { border-color: rgba(240,17,17,1); background-color: rgba(240,17,17,1); }#iguru_infobox_669d9469809b4 .infobox_icon { color: #00bda6; }#iguru_infobox_669d9469809b4 .infobox_wrapper:hover .infobox_icon { color: #d60c0c; }#iguru_infobox_669d9469809b4 .infobox_button { color: #b0bbc8; }#iguru_infobox_669d9469809b4 .infobox_button:hover { color: #b0bbc8; }#iguru_infobox_669d9469809b4 .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_669d9469809b4:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_669d9469809b4 .infobox_wrapper { margin-top: -10px !important;margin-right: 5px !important;margin-bottom: 5px !important;margin-left: 5px !important;border-top-width: 1px !important;border-right-width: 1px !important;border-bottom-width: 1px !important;border-left-width: 1px !important;padding-top: 30px !important;padding-right: 50px !important;padding-left: 20px !important;border-radius: 15px !important; }#iguru_infobox_669d9469809b4 .infobox_icon_container { margin-bottom: 10px !important;margin-left: 0px !important;padding-top: 5px !important;padding-bottom: 5px !important;padding-left: 20px !important; }#iguru_infobox_669d9469809b4 .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_669d9469809b4:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }@media only screen and (max-width: 15px){ #iguru_spacer_669d946980ee3 .spacing_size{ display: none; } #iguru_spacer_669d946980ee3 .spacing_size-mobile{ display: block; } }#iguru_infobox_669d946981342 .infobox_icon { color: #00bda6; }#iguru_infobox_669d946981342 .infobox_wrapper:hover .infobox_icon { color: #d60c0c; }#iguru_infobox_669d946981342 .infobox_button { color: #b0bbc8; }#iguru_infobox_669d946981342 .infobox_button:hover { color: #b0bbc8; }#iguru_infobox_669d946981342 .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_669d946981342:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_669d946981342 .infobox_wrapper { margin-right: 5px !important;margin-left: 5px !important;border-top-width: 1px !important;border-right-width: 1px !important;border-bottom-width: 1px !important;border-left-width: 1px !important;padding-top: 30px !important;padding-right: 50px !important;padding-left: 20px !important;border-radius: 15px !important; }#iguru_infobox_669d946981342 .infobox_icon_container { margin-bottom: 10px !important;margin-left: 0px !important;padding-top: 5px !important;padding-bottom: 5px !important;padding-left: 20px !important; }#iguru_infobox_669d946981342 .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_669d946981342:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_669d946981c19 .infobox_icon { color: #00bda6; }#iguru_infobox_669d946981c19 .infobox_wrapper:hover .infobox_icon { color: #d60c0c; }#iguru_infobox_669d946981c19 .infobox_button { color: #b0bbc8; }#iguru_infobox_669d946981c19 .infobox_button:hover { color: #b0bbc8; }#iguru_infobox_669d946981c19 .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_669d946981c19:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_669d946981c19 .infobox_wrapper { margin-right: 5px !important;margin-left: 5px !important;border-top-width: 1px !important;border-right-width: 1px !important;border-bottom-width: 1px !important;border-left-width: 1px !important;padding-top: 30px !important;padding-right: 50px !important;padding-left: 20px !important;border-radius: 15px !important; }#iguru_infobox_669d946981c19 .infobox_icon_container { margin-bottom: 10px !important;padding-top: 5px !important;padding-bottom: 5px !important;padding-left: 20px !important; }#iguru_infobox_669d946981c19 .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_669d946981c19:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_669d946982518 .infobox_icon { color: #00bda6; }#iguru_infobox_669d946982518 .infobox_wrapper:hover .infobox_icon { color: #d60c0c; }#iguru_infobox_669d946982518 .infobox_button { color: #b0bbc8; }#iguru_infobox_669d946982518 .infobox_button:hover { color: #b0bbc8; }#iguru_infobox_669d946982518 .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_669d946982518:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_669d946982518 .infobox_wrapper { margin-right: 5px !important;margin-left: 5px !important;border-top-width: 1px !important;border-right-width: 1px !important;border-bottom-width: 1px !important;border-left-width: 1px !important;padding-top: 30px !important;padding-right: 50px !important;padding-left: 20px !important;border-radius: 10px !important; }#iguru_infobox_669d946982518 .infobox_icon_container { margin-bottom: 10px !important;padding-top: 5px !important;padding-bottom: 5px !important;padding-left: 20px !important; }#iguru_infobox_669d946982518 .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_669d946982518:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_669d946982e11 .infobox_icon { color: #00bda6; }#iguru_infobox_669d946982e11 .infobox_wrapper:hover .infobox_icon { color: #d60c0c; }#iguru_infobox_669d946982e11 .infobox_button { color: #b0bbc8; }#iguru_infobox_669d946982e11 .infobox_button:hover { color: #b0bbc8; }#iguru_infobox_669d946982e11 .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_669d946982e11:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_669d946982e11 .infobox_wrapper { margin-right: 5px !important;margin-left: 5px !important;border-top-width: 1px !important;border-right-width: 1px !important;border-bottom-width: 1px !important;border-left-width: 1px !important;padding-top: 30px !important;padding-right: 50px !important;padding-left: 20px !important;border-radius: 15px !important; }#iguru_infobox_669d946982e11 .infobox_icon_container { margin-bottom: 10px !important;padding-top: 5px !important;padding-bottom: 5px !important;padding-left: 20px !important; }#iguru_infobox_669d946982e11 .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_669d946982e11:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_669d9469836dc .infobox_icon { color: #00bda6; }#iguru_infobox_669d9469836dc .infobox_wrapper:hover .infobox_icon { color: #d60c0c; }#iguru_infobox_669d9469836dc .infobox_button { color: #b0bbc8; }#iguru_infobox_669d9469836dc .infobox_button:hover { color: #b0bbc8; }#iguru_infobox_669d9469836dc .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_669d9469836dc:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_669d9469836dc .infobox_wrapper { margin-top: 5px !important;margin-right: 5px !important;margin-bottom: 5px !important;margin-left: 5px !important;border-top-width: 1px !important;border-right-width: 1px !important;border-bottom-width: 1px !important;border-left-width: 1px !important;padding-top: 30px !important;padding-right: 50px !important;padding-left: 20px !important;border-radius: 15px !important; }#iguru_infobox_669d9469836dc .infobox_icon_container { margin-top: 5px !important;margin-left: 30px !important; }#iguru_infobox_669d9469836dc .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_669d9469836dc:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_soc_icon_wrap_669d946987033 a{ color: #ffffff; }#iguru_soc_icon_wrap_669d946987033 a:hover{ color: #1e1919; }