پشتیبانی از شما وظیفه ماست!

یک پیشنهاد در ذهنتون دارید؟ ما دوست داریم در موردش بیشتر بدونیم. برای پر کردن فرم پیشنهادات و انتقادات، فقط 3 دقیقه وقت بذارید.

ملاقات حضوری :

ارومیه، بلوار امامت، نرسیده به بهنق یک، موسسه آواتاک

تماس تلفنی :

04433375260 ، 04433375261 ، 04433375262، 09426000878

ارسال ایمیل 24*7 :

info@avatalk.ir

ارسال پیام به ما

اگر پیشنهاد و یا انتقادی دارید لطفا فرم زیر رو پر کنید:

    #iguru_button_669d8323a2965 .wgl_button_link { color: transparent; }#iguru_button_669d8323a2965 .wgl_button_link:hover { color: transparent; }#iguru_button_669d8323a2965 .wgl_button_link { border-color: transparent; background-color: transparent; }#iguru_button_669d8323a2965 .wgl_button_link:hover { border-color: transparent; background-color: transparent; }#iguru_button_669d8323a5785 .wgl_button_link { color: rgba(3,3,3,1); }#iguru_button_669d8323a5785 .wgl_button_link:hover { color: rgba(255,255,255,1); }#iguru_button_669d8323a5785 .wgl_button_link { border-color: transparent; background-color: rgba(168,169,173,1); }#iguru_button_669d8323a5785 .wgl_button_link:hover { border-color: rgba(253,185,0,1); background-color: rgba(253,185,0,1); }#iguru_button_669d8323a7c67 .wgl_button_link { color: rgba(7,7,7,1); }#iguru_button_669d8323a7c67 .wgl_button_link:hover { color: rgba(255,255,255,1); }#iguru_button_669d8323a7c67 .wgl_button_link { border-color: transparent; background-color: rgba(168,169,173,1); }#iguru_button_669d8323a7c67 .wgl_button_link:hover { border-color: rgba(240,17,17,1); background-color: rgba(240,17,17,1); }#iguru_infobox_669d8323b8107 .infobox_title { color: #2c2c2c; }#iguru_infobox_669d8323b8107 .infobox_wrapper:hover .infobox_title { color: #ffffff; }#iguru_infobox_669d8323b8107 .infobox_content { color: #5f5f5f; }#iguru_infobox_669d8323b8107 .infobox_wrapper:hover .infobox_content { color: #ffffff; }#iguru_infobox_669d8323b8107 .infobox_icon { color: #dd3333; }#iguru_infobox_669d8323b8107 .infobox_wrapper:hover .infobox_icon { color: #ffffff; }#iguru_infobox_669d8323b8107 .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_669d8323b8107:hover .infobox_wrapper { background-color: #dd3333; }#iguru_infobox_669d8323b8107 .infobox_wrapper { background-image: url(https://www.avatalk.ir/wp-content/uploads/2019/09/icon-box_bg-01.png); background-position: left top; background-repeat: no-repeat; }#iguru_infobox_669d8323b8107 .infobox_wrapper { padding-top: 28px !important;padding-right: 15px !important;padding-bottom: 41px !important;padding-left: 15px !important;border-radius: 5px !important; }#iguru_infobox_669d8323b8107 .infobox_icon_container { margin-bottom: 10px !important; }#iguru_infobox_669d8323b8107 .infobox_wrapper{box-shadow: 6px 5px 35px 0px rgba(0,0,0,0.08);}#iguru_infobox_669d8323b8107:hover .infobox_wrapper{ box-shadow: none; }#iguru_infobox_669d8323b8b83 .infobox_title { color: #2c2c2c; }#iguru_infobox_669d8323b8b83 .infobox_wrapper:hover .infobox_title { color: #ffffff; }#iguru_infobox_669d8323b8b83 .infobox_content { color: #5f5f5f; }#iguru_infobox_669d8323b8b83 .infobox_wrapper:hover .infobox_content { color: #ffffff; }#iguru_infobox_669d8323b8b83 .infobox_icon { color: #dd3333; }#iguru_infobox_669d8323b8b83 .infobox_wrapper:hover .infobox_icon { color: #ffffff; }#iguru_infobox_669d8323b8b83 .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_669d8323b8b83:hover .infobox_wrapper { background-color: #dd3333; }#iguru_infobox_669d8323b8b83 .infobox_wrapper { background-image: url(https://www.avatalk.ir/wp-content/uploads/2019/09/icon-box_bg-02.png); background-position: left top; background-repeat: no-repeat; }#iguru_infobox_669d8323b8b83 .infobox_wrapper { padding-top: 28px !important;padding-right: 15px !important;padding-bottom: 41px !important;padding-left: 15px !important;border-radius: 5px !important; }#iguru_infobox_669d8323b8b83 .infobox_icon_container { margin-bottom: 10px !important; }#iguru_infobox_669d8323b8b83 .infobox_wrapper{box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);}#iguru_infobox_669d8323b8b83:hover .infobox_wrapper{ box-shadow: none; }#iguru_infobox_669d8323b93c3 .infobox_title { color: #2c2c2c; }#iguru_infobox_669d8323b93c3 .infobox_wrapper:hover .infobox_title { color: #ffffff; }#iguru_infobox_669d8323b93c3 .infobox_content { color: #5f5f5f; }#iguru_infobox_669d8323b93c3 .infobox_wrapper:hover .infobox_content { color: #ffffff; }#iguru_infobox_669d8323b93c3 .infobox_icon { color: #dd3333; }#iguru_infobox_669d8323b93c3 .infobox_wrapper:hover .infobox_icon { color: #ffffff; }#iguru_infobox_669d8323b93c3 .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_669d8323b93c3:hover .infobox_wrapper { background-color: #dd3333; }#iguru_infobox_669d8323b93c3 .infobox_wrapper { background-image: url(https://www.avatalk.ir/wp-content/uploads/2019/09/icon-box_bg-03.png); background-position: left top; background-repeat: no-repeat; }#iguru_infobox_669d8323b93c3 .infobox_wrapper { padding-top: 28px !important;padding-right: 15px !important;padding-bottom: 41px !important;padding-left: 15px !important;border-radius: 5px !important; }#iguru_infobox_669d8323b93c3 .infobox_icon_container { margin-bottom: 10px !important; }#iguru_infobox_669d8323b93c3 .infobox_wrapper{box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);}#iguru_infobox_669d8323b93c3:hover .infobox_wrapper{ box-shadow: none; }@media only screen and (max-width: 991px){ #iguru_spacer_669d8323ba011 .spacing_size{ display: none; } #iguru_spacer_669d8323ba011 .spacing_size-desktops{ display: block; } }#iguru_img_layer_669d8323ba13b .img_layer_image_wrapper:nth-child(1) .img_layer_image {transition: all 800ms; -webkit-transition-delay: 0ms; -moz-transition-delay: 0ms; -o-transition-delay: 0ms; transition-delay: 0ms;}#iguru_img_layer_669d8323ba13b .img_layer_image_wrapper:nth-child(2) .img_layer_image {transition: all 800ms; -webkit-transition-delay: 600ms; -moz-transition-delay: 600ms; -o-transition-delay: 600ms; transition-delay: 600ms;}#iguru_soc_icon_wrap_669d8323ce766 a{ color: #ffffff; }#iguru_soc_icon_wrap_669d8323ce766 a:hover{ color: #1e1919; }