۱.روز و ساعت کلاس خود را چگونه انتخاب کنم؟

در روز تعیین سطح با ممتحن خود می توانید روز و ساعت کلاسی خود را هماهنگ شوید. در صورت تمایل به تغییر زمان کلاسی در ترم های بعدی، فرم درخواست تغییر ساعت و روز کلاسی را در سایت تکمیل نمایید.

۲.غیبت چند جلسه مجاز است؟

غیبت بیش از سه جلسه باعث محروم شدن از آزمون فاینال خواهد شد.

3. آیا می توانم بین ترم های تحصیلی خود درخواست مرخصی نمایم؟

امکان دریافت مرخصی تنها برای یک ترم وجود دارد و تنها در صورت موافقت سوپروایزر این امکان وجود خواهد داشت.

#iguru_button_669d83abdcb72 .wgl_button_link { color: transparent; }#iguru_button_669d83abdcb72 .wgl_button_link:hover { color: transparent; }#iguru_button_669d83abdcb72 .wgl_button_link { border-color: transparent; background-color: transparent; }#iguru_button_669d83abdcb72 .wgl_button_link:hover { border-color: transparent; background-color: transparent; }#iguru_button_669d83abdf66f .wgl_button_link { color: rgba(3,3,3,1); }#iguru_button_669d83abdf66f .wgl_button_link:hover { color: rgba(255,255,255,1); }#iguru_button_669d83abdf66f .wgl_button_link { border-color: transparent; background-color: rgba(168,169,173,1); }#iguru_button_669d83abdf66f .wgl_button_link:hover { border-color: rgba(253,185,0,1); background-color: rgba(253,185,0,1); }#iguru_button_669d83abe1a39 .wgl_button_link { color: rgba(7,7,7,1); }#iguru_button_669d83abe1a39 .wgl_button_link:hover { color: rgba(255,255,255,1); }#iguru_button_669d83abe1a39 .wgl_button_link { border-color: transparent; background-color: rgba(168,169,173,1); }#iguru_button_669d83abe1a39 .wgl_button_link:hover { border-color: rgba(240,17,17,1); background-color: rgba(240,17,17,1); }#iguru_soc_icon_wrap_669d83abf2b6a a{ color: #ffffff; }#iguru_soc_icon_wrap_669d83abf2b6a a:hover{ color: #1e1919; }